Javne ustanove

Pronađeno 144 javnih tela

Poreska Administracija Kosova 0 requests made.
Dodato na datum 26 Oktobar 2012.
Agencija za Statistiku Kosova 0 requests made.
Dodato na datum 26 Oktobar 2012.
Kosovska Agencija za Katastar 0 requests made.
Dodato na datum 26 Oktobar 2012.
Kosovska Agencija za Privatizaciju 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Kosovska Agencija za Imovinu 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Agencija Protiv Korupcije Drugim imenom AKK.
0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Agencija za Ravnopravnost Pola 0 requests made.
Dodato na datum 26 Oktobar 2012.
Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka 0 requests made.
Dodato na datum 27 Oktobar 2012.
Kosovska Agencija za Medicinske Proizvode Drugim imenom AKPM.
0 requests made.
Dodato na datum 30 Oktobar 2012.
Akademija Znanosti i Umjetnosti Kosova 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Ankaru Ambasada e Republikës së Kosovës në Turqi
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Berlinu Nemackoj
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Bernu Ambasada e Republikës së Kosovës në Zvicër
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Briselu Ambasada e Republikës së Kosovës në Belgjikë
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Budimpešti Ambasada e Republikës së Kosovës në Hungari
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Hagu Ambasada e Republikës së Kosovës në Holandë
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Londonu Ambasada e Republikës së Kosovës në Mbretërine e Bashkuar
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Parisu Ambasada e Republikës së Kosovës në Francë
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Rimu Ambasada e Republikës së Kosovës në Itali
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Skopju Ambasada e Republikës së Kosovës në Maqedoni
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Sofiji Ambasada e Republikës së Kosovës në Bullgari
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Stokholmu Ambasada e Republikës së Kosovës në Suedi
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Tirani Ambasada e Republikës së Kosovës në Shqipëri
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Beču Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Vašingtonu Ambasada e Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Ambasada Republike Kosovo u Zagrebu Ambasada e Republikës së Kosovës në Kroaci
0 requests made.
Dodato na datum 17 April 2012.
Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Drugim imenom ACV.
2 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije 0 requests made.
Dodato na datum 30 Oktobar 2012.
Regulativni Autoritet Telekomunikacije Drugim imenom ART.
1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Centralna Banka Drugim imenom BQK.
0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Carina Kosova 0 requests made.
Dodato na datum 26 Oktobar 2012.
Ustavni Sud 0 requests made.
Dodato na datum 26 Oktobar 2012.
Kosovske Železnice Drugim imenom KŽ.
0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Institucija Ombudsmana na Kosovo 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Kosovski Institut za Pravosudje 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Institut Kosova za Javnu Administraciju Drugim imenom IKJA.
0 requests made.
Dodato na datum 27 Oktobar 2012.
Sudski Savet Kosova Drugim imenom KGJK.
0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Sudski Savet Kosova 0 requests made.
Dodato na datum 27 Oktobar 2012.
Savet Kosova za Kulturno Nasledje 0 requests made.
Dodato na datum 27 Oktobar 2012.
Kosovo Vijeçe za Kulturnu Baštinu 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Službe Kosovo 2 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Savet Tužilaštva Kosova 0 requests made.
Dodato na datum 27 Oktobar 2012.
Nezavisna Komisija za Medije 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale Drugim imenom KPMM.
0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Centralna Izborna Komisija Drugim imenom KQZ.
0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regulativana Komisija za Javne Nabavke 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Kompanija za Navodnjavanje Drini i Bardhë 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Preduzeće za Navodnjavanje Radoniqi-Dukagjini J.S.C 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Kompanije za upravljanje deponija Kosova 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće za Otpad Ambienti D.D, Peć 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće za Otpad Cabrati J.S.C., Gjakova 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće za Otpad D.D. Eco-Region, D.D, Prizren 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće za Otpad Pastërtia D.D, Uroševac 2 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće za Otpad Pastrimi D.D , Priština 2 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće za Otpad Higijena D.D., Gnjilane 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće za Otpad Unitetiti D.D, Mitrovica 2 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće (Kompanija) za Vodovod Hidrodrini J.S.C., Peć 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće (Kompanija) za Vodovod Mitrovica J.S.C, Mitrovica 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće (Kompanija) za Vodovod Radoniqi J.S.C, Gjakova 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regionalno Preduzeće za Vodovod Bifurkacioni J.S.C., Uroševac 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Regoinalna Kompanija za Vodosnabdevanje D.D. Prishtina 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Dečane 8 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Dragaš 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Uroševac 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Kosovo Polje 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Đakovica 4 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Gnijlane 2 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Gllogovac (Drenas) 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Gračanica 2 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Hani Elezit 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Istok 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Junik 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Kačanik 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Kamenica 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Klina 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Klokot 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Lipjan 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Mališevo 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Mamuša 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Mitrovica 1 request made.
Dodato na datum 26 Oktobar 2012.
Opština Novo Brdo 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Obilić 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Parteš 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Peć 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Podujevo 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Priština 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Prizren 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Orahovac 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Ranilug 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Štrpce 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Štimlje 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Srbica 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Suva Reka 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Vitina 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Opština Vučitrn 1 request made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Energetska Korporacija Kosova D.D. Drugim imenom EKK.
3 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Skupština Kosova 0 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.
Ministarstvo Javne Uprave 2 requests made.
Dodato na datum 29 Mart 2012.

Ne možete naći onaj koji želite?