Bëj një
kërkesë të re për
informata
zyrtare

Fillo tash »

E Drejta Juaj

Çdo qytetar ka të drejtë të ketë qasje në informatat e mbajtura nga autoritetet publike. Sipas ligjit, ata duhet të përgjigjen në kërkesat për informata zyrtare. Lexo rreth kësaj teme.

Nga kush mund të kërkoj informata?

InformataZyrtare përfshinë kërkesat për 145 autoritete, duke përfshirë:

Shfleto të gjitha autoritetet ...

Çfrarë informata janë publikuar?

Përdoruesit e InformataZyrtare kanë bërë 81 kërkesa, duke përfshirë:

Më shumë kërkesa të suksesshme...